Producent Ścian Wspinaczkowych
 71 307-85-08
kontakt@elbrussport.pl

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


prawoZamówienia publiczne – element finansów publicznych obejmujący szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych. Na gruncie prawa polskiego zasady udzielania zamówień publicznych są sprecyzowane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164). Stanowi ona implementację do prawa polskiego przepisów odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej, w szczególności 2004/18/WE, 2004/17/WE, 89/665/EWG i 92/13/EWG. Do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych przy zakupie naszych Szybkich Mobilnych Scen są zobowiązane w szczególności podmioty sektora finansów publicznych, a także m.in. inne podmioty o podobnym charakterze lub kontrolowane w określony sposób przez jednostki sektora finansów publicznych, jeśli nabywają nasze SMS.

Więcej informacji na 
temat PZP znajdziesz na:

bcf4ee1d

Kliknij obraz!

 


REFERENCJE

NASI KLIENCI Z SEKTORA PUBLICZNEGO


 • ŚW – Kompleks
 • Wysokość: 6m
 • Powierzchnia:  150m2
 • Realizacja: 2012 rok

Gmina Miejska Ciechocinek


 • ŚW – Mobilna
 • Wysokość: 6m
 • Powierzchnia:  36m2
 • Realizacja: 2018 rok

Gmina Zgorzelec


 • ŚW – Pełnowymiarowa
 • Wysokość: 6m
 • Powierzchnia:  60m2
 • Realizacja: 2018 rok

Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie


 • Skałki Wspinaczkowe 
 • Wysokość: 4m
 • Powierzchnia:  150m2
 • Realizacja: 2010 rok

Miasto Opole


 • ŚW – Mobilna
 • Wysokość: 6m
 • Powierzchnia:  36m2
 • Realizacja: 2018 rok

Powiat Żarski


 • Trawers wspinaczkowy
 • Wysokość: 3m
 • Powierzchnia:  13m2
 • Realizacja: 2018 rok

Szkoła Podstawowa nr 175 w Warszawie


 • ŚW – Pełnowymiarowa
 • Wysokość: 7m
 • Powierzchnia:  40m2
 • Realizacja: 2007 rok
 Gimnazjum w Mińsku Mazowieckim

 • Trawers wspinaczkowy
 • Wysokość: 3m
 • Powierzchnia:  20m2
 • Realizacja: 2017 rok

Gmina Gościeradów


 • ŚW – Pełnowymiarowa
 • Wysokość: 7m
 • Powierzchnia:  60m2
 • Realizacja: 2015 rok

Gmina Pobiedziska


 • ŚW – Pełnowymiarowa
 • Wysokość: 8m
 • Powierzchnia:  90m2
 • Realizacja: 2008 rok

Miasto Szczecinek


 • ŚW – Pełnowymiarowa
 • Wysokość: 8m
 • Powierzchnia:  70m2
 • Realizacja: 2008 rok

Gmina Święta Katarzyna 


 • ŚW – Pełnowymiarowa
 • Wysokość: 5m
 • Powierzchnia:  30m2
 • Realizacja: 2009 rok

SOSW Chorzów 


 • Tawers Wspinaczkowy
 • Wysokość: 3m
 • Powierzchnia:  20m2
 • Realizacja: 2012 rok

Szkoła Pod. nr 215 Warszawa


 • Trawers Wspinaczkowy
 • Wysokość: 6m
 • Powierzchnia:  15m2
 • Realizacja: 2012 rok

Gimnazjum nr 55 Warszawa


 • Trawers Wspinaczkowy
 • Wysokość: 5m
 • Powierzchnia:  10m2
 • Realizacja: 2014 rok

Szkoła Pod. w Bolechowicach


 • Trawers Wspinaczkowy
 • Wysokość: 2,5m
 • Powierzchnia:  27m2
 • Realizacja: 2015 rok

Szkoła Pod. w Dobre Miszewo


 • Trawers Wspinaczkowy
 • Wysokość: 2,5m
 • Powierzchnia:  6m2
 • Realizacja: 2014 rok

Szkoła Pod. w Suchy Las


 • Skałka  Wspinaczkowa
 • Wysokość: 3m
 • Powierzchnia:  30m2
 • Realizacja: 2011 rok

Gmina Przemęt


 • Skałka  Wspinaczkowa
 • Wysokość: 3m
 • Powierzchnia:  30m2
 • Realizacja: 2019 rok

Miasto Maków Mazowiecki


 • Skałka  Wspinaczkowa
 • Wysokość: 3m
 • Powierzchnia:  15m2
 • Realizacja: 2019 rok

Gmina Czarnków


 • Skałka  Wspinaczkowa
 • Wysokość: 3m
 • Powierzchnia:  30m2
 • Realizacja: 2009 rok

Gmina Skawina


 • Skałka  Wspinaczkowa
 • Wysokość: 3m
 • Powierzchnia:  50m2
 • Realizacja: 2010 rok

Miasto Żagań