Producent Ścian Wspinaczkowych
 71 307-85-08
kontakt@elbrussport.pl

GWARANCJA I SERWIS


ELBRUS projektuje i buduje swoje ściany wspinaczkowe tak aby służyły przez długie lata.

Lecz w przyszłości możesz potrzebować naszej pomocy więc gwarantujemy wam serwis oraz badania kontrolne.

support


Wyjaśnienia zgodnie z normą PN-EN 12572 :

 Kontrola główna ma na celu ustalić ogólny poziom bezpieczeństwa sztucznej ściany wspinaczkowej, jej podstawy, struktury nośnej i nawierzchni ścian, np. efektów niepogody , gnicia lub korozji, i każdej zmiany poziomu bezpieczeństwa. Kontrole główne należy dokumentować. Specjalną uwagę należy poświęcić układom asekuracyjnym , ramie konstrukcji i ogólnie wewnętrznej części ściany wspinaczkowej. Kontrolę główną należy wykonywać co najmniej co dwa lata. Kontrolą wykonuję osoba kompetentna z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą – zgodnie z instrukcją producenta lub producent.


Kontrola obsługi jest bardziej szczegółową kontrolą mającą na celu sprawdzenie działania i stateczności sprzętu z powodu zużywania się komponentów. Powinna być wykonywana za każdym razem z częstotliwością do 3 miesięcy i powinna być dokumentowana. Specjalną uwagę należy poświęcić punktom asekuracyjnym,  chwytom wspinaczkowym  i sprzętowi  asekuracyjnemu. Kontrolę  wykonuje opiekun ściany wspinaczkowej lub osoba wyznaczona.


Oględziny codzienne zapewnia się w celu zidentyfikowania oczywistych usterek i źródeł zagrożenia przedniej ściany , które można łatwo zobaczyć z podłoża baz użycia środków wspierających. Przykładowo oględziny dokonuje się w zakresie czystości , poluzowanych chwytów , miejsc przeszkód w obszarze wolnym , brakujących części , nadmiernego zużycia i innych oczywistych uszkodzeń.  Oględziny wykonuje opiekun ściany wspinaczkowej lub osoba wyznaczona.


Pracujemy na komponentach:

logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos