Zamówienia publiczne

Przed przystąpieniem do procedury przetargowej zalecamy zlecić fachowcom szczegółowe wykonanie opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji technicznej. Przedmiotowa dokumentacja jest niezbędna do ustalenia wartości zamówienia, oraz dokładnego sprecyzowania przedmiotu zamówienia – ściany wspinaczkowej, a co się z tym wiąże prawidłowego przeprowadzenia procedury przetargowej.

Cena za wykonanie specyfikacji technicznej oraz opisu przedmiotu zamówienia
wynosi 0,5% wartości zamówienia (min. 300 zł netto).
Koncepcja architektoniczna – wizualizacja - GRATIS!.